Болницата в Бяла Слатина получи нова апаратура

Болницата в Бяла Слатина получи нова апаратура Ново оборудване получи Многопрофилната болница за активно лечение в Бяла Слатина. Пациентен монитор, рентгеново устройство, ехограф са част от апаратурата, която лекарите и медицинските специалисти използват в работата си, обясни главната медицинска сестра на болницата Цветелина Семкова.
"От Министерството на здравеопазването имаме по проект "Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи" - един проект, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж". По тази програма сме получили пациентен монитор, който е предоставен за пациентите в отделението по анестезиология и интензивно лечение. Имаме преносимо рентгеново устройство, което сме позиционирали в отделението по образна диагностика. Получили сме и съвременен, модерен ехограф. Него сме го разположили в отделението по образна диагностика. Получили сме също така система за назална високочестотна кислородна терапия. Тази система също е на разположение на пациентите по анестезия и интензивно лечение. Имаме предоставен ЕКГ апарат с 10 отвеждания. Него го ползват пациентите от Приемно-диагностичен блок и колегите, които посрещат първи нашите пациенти. Получили сме и система за комплексно управление, контрол и обезвреждане на болнични отпадъци чрез микровълново обеззаразяване. Тази система сме я разположили в помещение за временно съхранение на болничните отпадъци."
 През последните 5 години болницата е реновирана и базата е приведена в европейски вид, каза още Цветелина Семкова.
"Изцяло е подновена легловата база на отделението по акушерство и гинекология и на отделението по нервни болести. Частично имаме обновяване на леглата на отделението по вътрешни болести, като това обновяване е финансирано от собствени приходи на лечебното заведение. Мога да се похваля, че по проект "Красива България" бе извършена реконструкция на прилежащо пространство към МБАЛ Бяла Слатина и се изгради паркинг с 57 паркоместа за нуждите както на пациентите, така и на медицинския персонал."
Проблем за лечебното заведение е недостигът на кадри, обясни главната медицинска сестра.
"Работим с лекари и медицински специалисти на допустимия минимум. Надяваме се при нас да дойдат да работят млади лекари, млади медицински специалисти, на които да им хареса и да останат да работят при нас. Средно на месец имаме преминали около 480 пациенти, което е една добра цифра за лечебно заведение от нашия ранг." 
По време на пандемията от коронавирус в болницата се лекуваха много повече пациенти. За целта няколко от структурите на лечебното заведение поеха грижата за пациентите с ковид./БНР
30.01.2024, 13:03 часа
268 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha