Позволяват автомати за лекарства и извън аптеките и дрогериите

Позволяват автомати за лекарства и извън аптеките и дрогериите Автомати за продажбата на лекарства без лекарско предписание ще могат да се разполагат самостоятелно, без да са част от аптека или дрогерия, каквото е изискването в момента. Това предвиждат промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които са публикувани от Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане. В автомати е позволено да се продават само лекарства, които не изискват рецепта и то от определени групи.
Сред тях попадат някои болкоуспокояващи, температуропонижаващи средства, лекарства срещу киселини и повлияващи храносмилането, лаксативи, продукти против диария, антихистаминови продукти, антисептици и дезинфектанти, противовъзпалителни лекарствени продукти и др. В момента изрично е записано в закона, че автоматите за лекарства могат да бъдат собственост само на аптека или дрогерия. С новите предложения се създава възможност за продажба на лекарствени продукти извън територията на аптеката или дрогерията в съответната административна област.
"Целта на това предложение е да се осигури достъпа на населението до лекарствени продукти, които се продават чрез автомати. Това би могло да реши проблема с достъпа до лекарствени продукти в малките населени места, които не са икономически атрактивни за разкриване на аптека. Чрез възможността за поставяне на автомат, който задължително трябва да е собственост на аптека или дрогерия, извън нейната територия, но в рамките на съответната административна област ще се преодолеят затрудненията със снабдяването с лекарствени продукти най-вече в населените места, в които няма разкрита аптека", се посочва в мотивите на здравното министерство.
Контролът над дейността на самостоятелните автомати за лекарства ще се осъществява чрез регистрационен режим и ще бъде поверен на Регионалните здравни инспекции (РЗИ), тъй като те съдействат на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) при осъществяване на дейностите по контрола върху лекарствените продукти.
Освен това МЗ предлага в аптеките да могат да се извършват дейности по промоция на здравето, а не само да се отпускат и приготвят лекарства. Става въпрос за различни дейности по здравно образование, с които пациентите да подобрят здравната си култура, навиците си или контрола над заболяванията си.
Предлаганите промени предвиждат и промени, свързани с процеса по оценка на здравните технологии (ОЗТ). Оценката на здравните технологии представлява медицинска и икономическа оценка за това дали определени терапии работят по-добре, еднакво добре или по-зле от съществуващите алтернативи, като тя се ползва при решението дали да се плащат с публични средства.
Сега на такава оценка подлежат новите лекарства, а с промените през такава оценка ще преминават и медицинските изделия. Промените целят да оптимизират процеса по оценката на здравните технологии, което произтича от регламент на ЕС. Във връзка с това се предлага и трансформирането на настоящия Съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в Национален съвет за регулиране и оценка на здравните технологии, който ще изпълнява функциите национален орган по прилагане на регламента.
21.02.2024, 15:36 часа
421 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha