Хората получават по-големи суми от фондовете за втора пенсия

Хората получават по-големи суми от фондовете за втора пенсия Плащанията от втория стълб на пенсионната система се увеличават, показват последните данни на Комисията за финансов надзор. 20 656 българи вече получават плащания от универсалните фондове. От тях обаче само 2632 са пенсионери, т.е. имали са достатъчно големи натрупвания в индивидуалната си партида да получават пенсия. Повечето - 18 024 души, получават разсрочени плащания.
Средният размер на изплатените пенсии към края на 2023 г. е 229.54 лв., а средният размер на разсроченото плащане - 416.55 лв. Пенсията може да се изплаща пожизнено или за определен период, докато разсроченото плащане може да се вземе и в рамките на една-две години. Затова и при него сумите са по-високи.
В сравнение с края на 2022 г. средният размер на изплатените пенсии се увеличава с 18.62 лв., или с 8.83 на сто, а средният размер на разсроченото плащане се увеличава с 64.30 лв., или с 18.25 на сто.
Частните пенсионни фондове управляват близо 23 млрд. лв. към края на 2023 г., показват предварителните резултати за дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2023 г. В четирите вида пенсионни фондове се осигуряват над 5 млн. души, като най-много са в задължителните фондове, където внасят родените след 1959 г. В сравнение с края на предходната година нетните активи на пенсионните фондове се увеличават с 19.34 на сто, посочват от КФН. Универсалните фондове отчитат ръст от 20.46 на сто спрямо 31.12.2022 г.
24.02.2024, 15:51 часа
397 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha