Община Враца търси главен инспектор в дирекция "Местни данъци и такси"

Община Враца търси главен инспектор в дирекция "Местни данъци и такси" Община Враца обяви конкурс за главен инспектор дирекция "Местни данъци и такси", научи агенция BulNews.
Сред основните задачи на бъдещия служител е да организира процеса по ежедневното събиране и отчитане на приходи от местни данъци и такси в Община Враца. Той трябва да прогнозира и отчита изпълнението на местния бюджет в частта на местните данъци и такси. Възлага производствата по установяване по данни от декларации. Организира осъществяване на данъчния контрол чрез извършване на ревизии и проверки. Изпълнява процедурата по прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за местни данъци и такси в програмния продукт след предоставяне на влезлите в законова сила актове. 
Изискваната минимална степен на завършено образование е бакалавър в сферата на социалните, стопански и правни науки, като е необходим и поне 2 години професионален опит. Кандидатите за поста трябва да имат познания в областта на местното самоуправление и местната администрация, да познават действащото законодателство, да умеят да работят в екип, да са комуникативни, ориентирани към резултати и др. 
Минималният размер на основната заплата е 933 лева, като точната сума се определя съгласно Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и вътрешните правила за заплатите на служителите в Общинска администрация - Враца, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.
Подборът ще се проведе на няколко етапа – по документи, тест и интервю, а срокът за кандидатстване е 5 март. 
 
27.02.2024, 16:50 часа
954 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha