БНБ: Чуждите инвестиции у нас през януари са се повишили

БНБ: Чуждите инвестиции у нас през януари са се повишили През януари 2024 г. текущата сметка на България е на малък дефицит от 3,6 млн. евро, търговският дефицит е в размер на 488.6 млн. евро, а преките чуждестранни инвестиции се повишават със 111.6 млн. евро.
Това показват актуални данни на БНБ за платежния ни баланс.
Балансът по текущата и капиталова сметка на България през януари е положителен и в размер на 42.1 млн. евро спрямо дефицит за 224.8 млн. евро преди година (през януари 2023 г.). Салдото само по текущата сметка през януари 2024 г. е отрицателно и възлиза на 3.6 млн. евро, при дефицит за 267.7 млн. евро година по-рано.
Търговското салдо на нашата страна през първия месец на годината е отрицателно и е в размер на 488.6 млн. евро при дефицит от 286.5 млн. евро през същия месец на 2023 г., като износът на стоки намалява с 434.8 млн. евро (понижение с 12%) до 3.2011 млрд. евро спрямо година по-рано, докато вносът намалява с 232.7 млн. евро (спад с 5.9%) до 3.6897 млрд. евро.
Според данните на БНБ финансовата сметка през януари е отрицателна и в размер на 424.7 млн. евро при отрицателен баланс за 199.9 млн. евро година по-рано. Капиталовата сметка е положителна и възлиза на 45.7 млн. евро при положителна стойност от 42.8 млн. евро за януари 2023 г.
Преките чуждестранни инвестиции в страната се повишават през януари 2024 г. със 111.6 млн. евро, но при увеличение с 416.8 млн. евро година по-рано.
Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в нашата страна през първия месец на годината идват от Нидерландия (26.4 млн. евро), следвана от Италия (23.8 млн. евро) и Гърция (23.5 млн. евро), докато най-големите отрицателни нетни потоци са към Израел (28.3 млн. евро) и Ирландия (4.4 млн. евро).
23.03.2024, 11:30 часа
153 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha