Спешен ремонт на язовир "Огоста": Контролираното изпускане на водата му предстои

Спешен ремонт на язовир "Огоста": Контролираното изпускане на водата му предстои Решение за спешен ремонт на един от най-големите язовири у нас – "Огоста" край Монтана. Набелязаните мерки целят да се намали риска от възможни аварийни ситуации.
С обем над 500 милиона кубически метра вода, "Огоста" е сред хидрогигантите на Балканския полуостров. В експлоатация е от 36 години, а ремонтът е наложителен отдавна.
"От повече от десет години знаем за този ремонт“, коментира Горан Иванов, жител на Монтана.
Компроментирани са облицовките на отводнителния канал и на мокрия откос, недовършена е корекцията на едноименната река. Има и още.
"За мен най-важното е, че трябва да се намерят пари да се закупи хидравлично масло, да се подмени маслото на основния изпускател на язовира и на бързо падащия савак. Това масло не е сменявано от 1986 година – от въвеждане в експлоатация на язовира“, коментира – Ивайло Антонов, областен управител на Монтана.
Смяната на маслото гарантира нормалната работа на изпускателя, което в момента е под въпрос.
"През годините ремонтът на язовир "Огоста" не е бил приоритизиран, а парите са изхарчени“, казва Кирил Вътев, министър на земеделието и храните.
Контролираното изпускане на водата заради предстоящите дейности предстои. Спадът в нивото обаче може да доведе до проблеми за аквакултурата, а оттам – и до икономически загуби. На язовира се намира едно от най-големите рибни стопанства у нас.
„И в случай, че това не се съобрази при самото изпускане на водата, нивото може да спадне с над четири метра по-ниско от планираното, което ще бъде пагубно за всичката риба в язовир "Огоста", казва Никола Илков.
Изпълнителят на ремонта ще бъде избран с обществена поръчка, която трябва да се обяви след по-малко от месец.
24.03.2024, 15:41 часа
1716 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha