Община Мездра напомня: На 30 април изтича срокът за плащане на местните данъци и такси с 5% отстъпка

Община Мездра напомня: На 30 април изтича срокът за плащане на местните данъци и такси с 5% отстъпка Община Мездра напомня на данъчно задължените лица, че съгласно Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра на 30 април 2024 г. изтича срокът за заплащане с 5% отстъпка при заплащане на цялото задължение на следните местни данъци и такси: 
• Данък върху недвижимите имоти, 
• Такса битови отпадъци, 
• Данък върху превозните средства. 
Няма промяна в сроковете за внасяне на местните налози: до 30 юни се прави първата вноска от данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и такса битови отпадъци, а до 31 октомври - втората вноска. След изтичане на всеки от тези срокове върху невнесеното задължение се начислява лихва. 
Задълженията си за местни данъци и такси може да платите по един от следните начини: 
• безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка „ДСК“ - клон Мездра: IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане: 
44 21 00 - данък върху недвижимите имоти, 
44 23 00 - данък върху моторните превозни средства, 
44 24 00 - такса битови отпадъци. 
• на касите на Община Мездра в Център за административно обслужване, вкл. чрез ПОС устройство, 
• в Кметствата на населените места, 
• в „Български пощи“, 
• в Банка „ДСК“, 
• в „Обединена българска банка“ (ОББ), 
• в офисите на EasyPay и на FastPay. 
 
02.04.2024, 16:53 часа
326 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha