Отчетен е напредъкът на дейностите за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на „АЕЦ Козлодуй“ /снимки/

Отчетен е напредъкът на дейностите за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на „АЕЦ Козлодуй“ /снимки/ На 9 април 2024 г. в Козлодуй се състоя Мониторингов комитет* по изпълнение на Програма „Козлодуй“ за извеждане от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй“. Програмата се реализира от Държавно предприятие  „Радиоактивни отпадъци“.
Форумът беше съпредседателстван от Ян Панек, Директор на ГД „Енергетика“ на Европейската комисия с ресори „Ядрена енергетика, безопасност и ITER”,  и от зам.-министъра на енергетиката Николай Николов, в качеството му на Програмен координатор от страна на Р България по Програмата за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на атомната централа. 
По време на заседанието на Комитета беше представен отчет за дейностите, свързани с извеждането от експлоатация на 440-мегаватовите блокове през втората половина на 2023 г. Мониторинговият комитет прие представения доклад, като в рамките на срещата партньорски бяха обсъдени както текущи и предстоящи проекти, така и предизвикателствата, касаещи бъдещите дейности до края на Програмата.
За обективна оценка на представения от българската страна доклад допринесе и проведеният ден по-рано пространен обход на съоръжения и осъществената в началото на м. март Мониторингова мисия на площадки „Козлодуй“ и „Радиана“. Участниците в Комитета лично се запознаха с напредъка на дейностите в помещения в Контролираната зона на 1-4 блок, площадката на Националното хранилище, новоизградения цех за производство на стомано-бетонни контейнери за опаковане на РАО. В рамките на визитата си членовете на Мониторинговия комитет посетиха и Контролираната зона на Специализирано поделение „РАО – Козлодуй“.

В съответствие с Регламента на Европейския съюз за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на България в процеса на извеждане на ядрени мощности и процедурите, приложими към него, изпълнението на дейностите, които се финансират от МФ „Козлодуй“, са обект на редовен мониторинг. Според действащите правила, напредъкът по Програмата за извеждане се проверява всяко полугодие в няколко последователни стъпки. ДП РАО изготвя Мониторингов отчет, представящ изпълнението на планираните дейности за съответния период, който се удостоверява от Европейската банка за възстановяване и развитие и представя в ГД „Енергетика“ на Европейската комисия. Следва посещение  на площадка „Козлодуй“ от представители на ЕК с цел непосредствено проследяване на място на изпълнението на дейностите, посочени в документа. Процедурата завършва с финално заседание на Комитета, на което се обобщават резултатите от мониторинга и съответно се приема Мониторинговият отчет.
10.04.2024, 16:37 часа
987 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha