Община Враца си търси главен експерт, вижте какви са условията

Община Враца си търси главен експерт, вижте какви са условията Община Враца обяви конкурс за главен експерт, научи агенция BulNews. 
Вакантната позиция е в дирекция "Финансово-счетоводна дейност". Бъдещият служител участва в методическата и техническата разработка на средносрочната бюджетна прогноза за местните дейности и бюджета на общината и тяхната актуализация, съгласно бюджетната процедура на общината. Той трябва да разработва и систематизира информация, проекти на документи, планове, становища, справки, и разпределения, произтичащи от дейностите по съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и сметките за средствата от ЕС. 
Изискваната минимална степен на завършено образование е бакалавър в областта на стопанските науки, като са необходими и поне 2 години професионален опит. Кандидатите трябва да имат познания в областта на местното самоуправление и да Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в стая № 16 на Община Враца. 
Минималният размер на основната заплата, определена за длъжността, е 933 лв, като сумата се определя съгласно Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и вътрешните правила за заплатите на служителите в Общинска администрация Враца, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.
Подборът ще се проведе на няколко етапа – по документи, тест и интервю, а крайният срок за кандидатстване е 24 април. 
 
11.04.2024, 11:52 часа
2469 1
Коментари

Камен

11.04.2024, 17:34 часа
Колкото на баба ми пенсията е заплатата хахахаххах. Луди!
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha