У нас има недостиг на близо 17 000 медицински сестри

У нас има недостиг на близо 17 000 медицински сестри Държавата да определи минимален брой медицински сестри във всяка лечебна структура, така че да се гарантира качествена грижа за пациентите. Същото изискване да се прилага за акушерки, рехабилитатори, лаборанти и други специалисти. Затова настояват от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи във връзка с днешния Международен ден на сестринството.
Освен добра грижа за пациентите, гарантираният минимум здравни специалисти ще намали риска от професионално прегаряне, смятат от съсловната организация. И отправят други искания – за мерки, с които да се реши кадровата криза и за нарастване на заплатите на тези специалисти спрямо знанията, уменията и отговорностите им в медицинския екип, с който работят.
Според доклад на Съвета по икономически анализи към Министерския съвет у нас не достигат близо 17 хиляди медицински сестри или близо 60 процента от наличните през 2021 година.  На един лекар се пада по-малко от една сестра. Ако трябва да бъде достигнато нормалното съотношение 2 към 1, в системата трябва да влязат 29 000 сестри.
По данни за същата година образователната система подготвя около 540 медицински сестри годишно, а напускащите здравната система по различни причини са 890. 
12.05.2024, 12:13 часа
169 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha