Държавните органи са осчетоводили неправилно рекордните 6.73 млрд. лв.

Държавните органи са осчетоводили неправилно рекордните 6.73 млрд. лв. Финансовите отчети на държавните органи през 2023 г. са се влошили драстично като точност. Държавните органи - министерства, агенции, вузове, общини, са извършили неправилни счетоводни отчитания на умопомрачителната стойност от 6,73 млрд. лв. И се е наложило Сметната палата да ги коригира. Това е много над неправилно отчетените приходи и разходи през 2022 г., когато грешните отчитания са били за 2,75 млрд. лв.
Това показват обобщените данни от доклад на Сметната палата за извършените финансови одити през 2023 г., публикувани на сайта на палатата. И след корекциите обаче са останали държавни структури, за чиито отчети палатата не може да се произнесе или се произнася отрицателно.
През изминалата година палатата е изготвила общо 333 одитни доклада след извършени одити на годишните финансови отчети на бюджетните организации (ръст от 16% спрямо 2022 г. ). На базата на тези проверки палатата е заверила без забележки отчетите на 271 бюджетни организации. За 50 бюджетни организации палатата е издала квалифицирани мнения - че има съществени пропуски, но без да са всеобхватни. При 11 организации грешките са били и съществени, и всеобхватни и палатата излиза за техните отчети с отрицателно мнение. Одиторите са отказали да дадат мнение за 1 бюджетна организация - заради невъзможност да си съставят вярна представа.
Тази статистика щеше да изглежда много по-зле без извършените след намеса на палатата корекции по отчетите, става ясно още от съобщението. 90 бюджетни организации са попадали в категорията за подлежащи на отрицателно мнение преди корекциите, други 40 е следвало да получат квалифицирано мнение.
Сметната палата има практиката да стартира  одитите в бюджетните организации още през отчетния период и установените от одиторите неправилни отчитания могат да се коригират до приключване на одита.
Някои органи не са отстранили установените пропуски и в тези случаи палатата информира за грешките други органи. Така АДФИ е уведомено за две министерства и ведомства и за 34 общини, и Прокуратурата на РБ – за едно централно ведомство, за предприемане на мерки. Прокуратурата е уведомена и за 6 общини за установено незаконосъобразно събиране или разходване на публични средства. “Одитни доклади са изпратени по компетентност и на други органи за сведение или за предприемане на съответни действия. Това са Министерство на финансите – за две централни ведомства и за 116 общини, Националната агенция за приходите – за една община, Общински съвети – за 9 общини, Националното сдружение на общините в Република България – за 35 общини”, изтъкват от сметната палата.
Силното влошаване на качеството на финансовите отчети идва на фона на постоянни смени в администрацията, закъсняващо приемане на бюджети и редовни актуализации. Сумата на невярно отчетените приходи и разходи е впечатляваща на фона на общата рамка на държавния бюджет.
15.05.2024, 16:45 часа
928 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha