Трайно намалява броят на добитъка в ЕС

Трайно намалява броят на добитъка в ЕС През 2023 г. броят на животните в ЕС е по-малък, отколкото година по-рано. В сравнение с 2022 г. популациите на свинете и говедата са намалели с 1%, овцете - с 3%, а козите - с 5%. През 2023 г. в ЕС е имало 133 млн. свине, 74 млн. говеда, 58 млн. овце и 11 млн. кози. Това показват публикуваните вчера от Евростат предварителни данни за поголовието на селскостопанските животни в ЕС.
През последното десетилетие популациите на всички видове селскостопански животни са намалели. Популацията на едър рогат добитък в ЕС е намаляла най-малко - с 5% в сравнение с 2013 г., следвана от тази на свинете (с 6%). Броят на овцете е намалял с 9%, а този на козите е отбелязал рязък спад от 15%.
Въпреки че промените в популациите на свине и говеда на ниво ЕС през 2023 г. в сравнение с 2022 г. са сравнително скромни, в отделните държави от ЕС се наблюдават различни тенденции.
Хърватия и Ирландия отбелязаха рязко намаляване на популациите на свине (-10% в сравнение с 2022 г.), докато България и Малта отбелязаха още по-рязко увеличение (и двете +21%).
През 2023 г. Латвия регистрира най-голям спад в популацията на едър рогат добитък (с 6 % спрямо 2022 г.), следвана от Литва, Естония, Португалия, Финландия и Унгария (всички с около 3 %). Кипър е единствената държава със скромно увеличение (+1%), докато популациите на едър рогат добитък в Малта, Полша и Ирландия остават почти непроменени спрямо нивата от 2022 г.
22.05.2024, 13:03 часа
294 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha