Отчуждават имоти заради изграждането на обход на Оряхово

Отчуждават имоти заради изграждането на обход на Оряхово Решение за отчуждаване на имоти - частна собственост, необходими за изграждането на обход на Оряхово, взе Министерски съвет на свое заседание вчера, съобщават от правителствената пресслужба. Обходът е част от проекта за второкласния път Мизия-Оряхово-Крушовица. Имотите се намират в землищата на град Оряхово, селата Лесковец и Селановци, община Оряхово, област Враца. 
Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция "Пътна инфраструктура". Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
С друго свое решение правителството реши да отнеме правото на управление върху имот - публична държавна собственост от Областна дирекция по безопасност на храните - Видин към Българската агенция по безопасност на храните към Министерството на земеделието и храните, поради отпаднала необходимост. Имотът се намира във видинското село Кошава и представлява поземлен имот с площ от 305 кв. м и построена в него сграда със застроена площ от 46 кв. м. Имотът се обявява за частна държавна собственост. 
Областният управител на Видин трябва да състави акт за частна държавна собственост.
23.05.2024, 12:27 часа
723 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha