Потвърден е кредитният рейтинг на България, перспективата е положителна

Потвърден е кредитният рейтинг на България, перспективата е положителна Международната рейтингова агенция Standard & Poor's потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута – BBB/A-2. Перспективата пред рейтинга остава положителна.
Агенцията отбелязва, че ако бъде сформирано стабилно правителство бързо след изборите през юни и се избегне продължителен период на нестабилност, не се очаква да има съществено забавяне на присъединяването на страната към еврозоната.
От рейтинговата агенция смятат, че дори България да не се присъедини към еврозоната през 2025 г., това вероятно ще се отложи само до 1 януари 2026 г.
Въпреки застаряването и намаляването на населението в трудоспособна възраст, от рейтинговата агенция приемат, че икономиката на България има силни перспективи за растеж през следващите няколко години. Те прогнозират реален растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) малко под 3% средно през 2025-2027 г., подкрепен предимно от увеличеното вътрешно търсене. 
Прогнозата показва, че потреблението ще остане силно на фона на устойчив пазар на труда с почти рекордно ниски нива на безработица и положителен растеж на реалните заплати. В същото време достатъчно средства от Европейския съюз (ЕС) ще подкрепят инвестиционната активност за няколко години.
Според рейтинговата агенция България има едни от най-добрите фискални резултати от страните в Централна и Източна Европа и оценяват, че текущите фискални планове ще доведат до дефицити под 3% от БВП до 2027 г.
25.05.2024, 14:49 часа
169 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha