Ето какъв е средният разход на човек при пътуване в страната и чужбина

Ето какъв е средният разход на човек при пътуване в страната и чужбина През първото тримесечие на 2024 г. 1 068.5 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 74.9%, са пътували само в страната, 19.5% - само в чужбина, а 5.6% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2023 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 5.7%, сочат данните на НСИ.
Най-много са пътували българските граждани на възраст 25 - 44 години - 409.2 хил., или 38.3% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок (83.8%) е при лицата на възраст 65 и повече години. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 45 - 64 години (22.5% от пътувалите в тази възрастова група) е най-голям в сравнение с останалите групи.
Най-много туристически пътувания както в страната (54.0%), така и в чужбина (67.3%) са били с цел „почивка и екскурзия“.
Като самостоятелни са били регистрирани 1 387.5 хил., или 88.2% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 94.8%, а на тези в чужбина - 58.2%.
В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял както в страната, така и в чужбина са тези за храна - 36.9 и 32.2%.
Средният разход при пътуване с лична цел на едно лице е 272.82 лв. в страната и 717.48 лв. в чужбина.
Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 250.63 лв. в страната и 1 208.86 лв. в чужбина.
27.05.2024, 12:36 часа
341 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha