Търсите си работа? Ето какви кадри търсят в Монтанско

Търсите си работа? Ето какви кадри търсят в Монтанско От Агенцията по заетостта обявиха всички свободни работни места в област Монтана. Вижте какви са предложенията на тамошните работодатели по-долу:

Лекари 1 Монтана
Лекари 2 Монтана
Приложни специалисти в медицината и фармацията 3 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях 12 Берковица
Работници по производство на облекло и сродни на тях 10 Берковица
Работници по производство на облекло и сродни на тях 17 Берковица
Работници по производство на облекло и сродни на тях 6 Берковица
Работници по производство на облекло и сродни на тях 9 Берковица
Продавачи в магазини 1 Берковица
Приложни специалисти във физическите и техническите науки 2000 лв. 1 Монтана
Персонал, водещ стокови и транспортни документи 1 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях 3 Монтана
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 5 Чипровци
Работници по производство на облекло и сродни на тях 15 Берковица
Оператори на подвижни съоръжения 2 Бойчиновци
Персонал, информиращ клиенти 1 Лом
Машинни механици и монтьори 1 Монтана
Приложни специалисти по юридически и социални дейности, религиозни служители 1 Лом
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 1 Монтана
Работници в селското, горското и рибното стопанство 1 Георги Дамяново
Оператори на подвижни съоръжения 4 Монтана
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 2 Монтана
Сервитьори и бармани 1 Вършец
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 1 Монтана
Персонал, полагащ здравни грижи за хора 2 Лом
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения 1 Лом
Работници в селското, горското и рибното стопанство 1 Берковица
Сервитьори и бармани 2 Вършец
Работници по производство на храни и сродни на тях 2 Лом
Оператори на подвижни съоръжения 1 Монтана
Продавачи в магазини 1 Монтана
Готвачи 1 Монтана
Готвачи 1 Монтана
Персонал, полагащ здравни грижи за хора 4 Якимово
Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията 1 Бойчиновци
Други неквалифицирани работници 3 Монтана
Машинни оператори в дървообработващата и хартиената промишленост 3 Чипровци
Продавачи в магазини 1 Лом
Продавачи в магазини 2 Монтана
Административни приложни специалисти 1500 лв. 1 Монтана
Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията 1 Брусарци
Строители на сгради и сродни на тях 3 Лом
Строители на сгради и сродни на тях 3 Лом
Персонал, полагащ здравни грижи за хора 1 Чипровци
Други неквалифицирани работници 3 Монтана
Други неквалифицирани работници 1 Лом
Оператори на подвижни съоръжения 2 Монтана
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 3 Монтана
Машинни оператори в металургичното производство и металообработването 4 Монтана
Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост 1800 лв. 2 Монтана
Занаятчии 3 Монтана
Сервитьори и бармани 2 Вършец
Други неквалифицирани работници 1 Монтана
Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях 1 Монтана
Персонал, полагащ здравни грижи за хора 4 Вълчедръм
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 1 Лом
Продавачи в магазини 10 Вършец
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 1800 лв. 1 Монтана
Продавачи в магазини 1 Монтана
Работници в преработващата промишленост 1 Монтана
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 2 Лом
Готвачи 1 Монтана
Персонал, полагащ здравни грижи за хора 2 Лом
Персонал, полагащ здравни грижи за хора 9 Берковица
Други неквалифицирани работници 1 Лом
Работници по производство на облекло и сродни на тях 3 Монтана
Продавачи в магазини 1 Лом
Продавачи в магазини 1 Монтана
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 1 Вършец
Продавачи в магазини 1 Лом
Персонал, полагащ здравни грижи за хора 7 Монтана
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 1 Монтана
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти 1 Георги Дамяново
Оператори на подвижни съоръжения 1 Монтана
Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти 4 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях 2 Лом
Персонал, водещ стокови и транспортни документи 1 Монтана
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 1 Чипровци
Готвачи 2 Берковица
Помощници при приготвянето на храни 1 Вършец
Персонал, водещ стокови и транспортни документи 1 Бойчиновци
Персонал, полагащ здравни грижи за хора 1 Медковец
Сервитьори и бармани 1200 лв. 1 Монтана
Други неквалифицирани работници 3 Монтана
Оператори на подвижни съоръжения 1 Монтана
Работници по производство на храни и сродни на тях 3 Монтана
Работници по производство на облекло и сродни на тях 2 Лом
Продавачи в магазини 1 Монтана
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения 1 Берковица
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения 1 Берковица
Работници по производство на облекло и сродни на тях 15 Берковица
Занаятчии 1 Монтана
Строители на сгради и сродни на тях 3 Лом
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 1500 лв. 1 Монтана
Продавачи в магазини 1 Берковица
Приложни специалисти във физическите и техническите науки 2000 лв. 1 Монтана
Помощници при приготвянето на храни 1 Монтана
Сервитьори и бармани 2 Монтана
Продавачи в магазини 1 Лом
Продавачи в магазини 2 Берковица
Оператори на подвижни съоръжения 1 Берковица
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти 1100 лв. 1 Монтана
Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството 2 Монтана
Оператори на подвижни съоръжения 1 Бойчиновци
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях 2 Монтана
Оператори на подвижни съоръжения 4 Монтана
Работници в добивната промишленост и строителството 5 Монтана
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 1 Чипровци
Сервитьори и бармани 1 Лом
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 1 Лом
Машинни механици и монтьори 2 Монтана
Водачи на леки автомобили и мотоциклети 1 Монтана
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 1 Монтана
Готвачи 2 Вършец
Приложни специалисти по финанси и математика 7 Монтана
Строители на сгради и сродни на тях 2000 лв. 4 Монтана
Работници в преработващата промишленост 2 Монтана
Приложни специалисти в медицината и фармацията 1 Вършец
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) 1 Монтана
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 1 Монтана
Административни приложни специалисти 1 Монтана
Лекари 1 Монтана
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти 1 Лом
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) 1 Монтана
Лекари 1 Берковица
Посредници в търговията и продажбите 1 Берковица
Други медицински и здравни специалисти 1 Вършец
Медицински сестри и акушерки 1 Бойчиновци
Административни специалисти 1 Лом
Работници по производство на облекло и сродни на тях 4 Берковица
Персонал, полагащ здравни грижи за хора 6 Вършец
Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии 1040 лв. 1 Монтана
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) 1 Монтана
Лекари 1 Монтана
Лекари 2 Монтана
Приложни специалисти по финанси и математика 1 Лом
Лекари 2 Монтана
29.05.2024, 08:30 часа
570 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha