Искате да борите престъпността? Търсят полицаи за районното в Белоградчик

Искате да борите престъпността? Търсят полицаи за районното в Белоградчик Министерството на вътрешните работи обяви конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР във Видин. Вакантните длъжности са 4, като за тях се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.
Търсят се един младши полицейски инспектор и трима полицаи за районното управление в Белоградчик. 
Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:
•    Да имат само българско гражданство;
•    Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
•    Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
•    Да не са навършили 41 години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР);
•    Да притежават висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
•    Да отговарят на минималните изисквания за физическа и психическа годност, определени в специализираната методика за изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР;
•    Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР.
Конкурсната процедура да се проведе на няколко етапа. Първо ще бъде проверена физическата годност на кандидатите. Това ще стане в спортен комплекс „Раковски“ в столицата, като кандидат-ченгетата трябва да покрият определени нормативи.
Точкова
система
за
оценка
 
Тестова батерия
скок
дължина от
място (см)
 
бягане
осморка 4
цикъла (сек)
 
гладко бягане
800 м (мин)
 
сгъване и
разгъване
на ръцете
от опора
(бр.)
изправяне
на трупа от
тилен лег
до седеж
(бр.)
  мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени
8 >= 240 >= 205 - - t <= 3.10 t <= 3.20 - - - -
7 235 200 t <= 16.2 t <= 16.6 3.11 - 3.15 3.21 - 3.25 >= 55 - - >= 55
6 230 195 16.3 16.7 3.16 - 3.20 3.26 - 3.30 50 - - 50
5 225 190 16.4 16.8 3.21 - 3.25 3.31 - 3.35 45 - - 45
4 220 185 16.5 16.9 3.26 - 3.30 3.36 - 3.40 40 - - 40
3 215 180 16.6 17.0 3.31 - 3.35 3.41 - 3.45 36 - - 36
2 210 175 16.7 17.1 3.36 - 3.40 3.46 - 3.50 32 - - 32
1 205 170 16.8 17.2 3.41 - 3.45 3.51 - 3.55 30 - - 30

Преминалите първия етап ще преминат и психологично изследване, включващо тест за интелигентност психодиагностично интервю.
Заключителният етап е събеседване с всички преминали участници.
Мераклиите да сложат пагони могат да подават документи за участие в конкурса до 22 юни.
14.06.2024, 08:30 часа
427 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha