Организират важно събитие за земеделските производители във Враца

Организират важно събитие за земеделските производители във Враца Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Мобилни общински офиси стартира поредица от информационни събития за възможностите за финансиране на дейността на земеделските стопани по интервенциите от СПРЗСР 2023-2027 г. през настоящата 2024 г. и изпълнение на одобрени проекти по ПРСР 2014–2020 г.
Информационните събития се финансират в изпълнение на Административен договор № РД 50–98/22.11.2021г. по проект „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от ПРСР 2014-2020 г.
За целта на 19 юни, от 10 ч. във Враца, Конферентна зала на Търговско-промишлена палата-Враца, площад "Христо Ботев", Дом на културата, ет. 2 - Координаторът за Северозападен район на планиране, съвместно с експертите от Териториален областен офис - Враца и Мобилен общински офис - Мизия на НССЗ организират информационно събитие, на което заинтересованите лица ще бъдат запознати с възможностите за финансово подпомагане по интервенциите от СПРЗСР 2023–2027г. през настоящата 2024 г. и условията за изпълнение на одобрени проекти по ПРСР 2014 – 2020г.
В първата част на информационното събитие присъстващите ще се запознаят с възможностите за финансово подпомагане на дейността на земеделските стопани по интервенциите за „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ и „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ от СПРЗСР 2023–2027г.
Във втората част на срещата присъстващите ще се запознаят с условия за изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г.
По време на събитието експертите от НССЗ ще отговарят на въпроси, поставени от присъстващите, които са от компетентността на експертите от НССЗ.
Всички информационни материали ползвани по време на информационните събития ще бъдат предоставени за ползване на заинтересованите лица“.
14.06.2024, 10:45 часа
1358 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha