РЗИ-Враца си търси главен инспектор, ето какви са условията

РЗИ-Враца си търси главен инспектор, ето какви са условията Регионалната здравна инспекция във Враца си търси главен инспектор, научи агенция BulNews. Позицията е в дирекция "Обществено здраве", отдел "Държавен здравен контрол".
В задачите на бъдещия служител влиза осъществяване на държавен здравен контрол, организация и координация на дейността в рамките на отдел ДЗК по здравно-техническа експертиза в съответствие със Закона за здравето и Закона за устройство на територията за спазване на здравните изисквания при проектиране и изграждане на обектите с обществено предназначение в териториалния обхват на инспекцията. Той извършване на предварителен контрол по спазване изискванията при проектиране, строителство, реконструкция, разширение и въвеждане в експлоатация на обекти с обществено предназначение; съгласуване на устройствени схеми и планове, даване на писмени становища за съответствието на инвестиционни проекти със задължителните здравни норми и изисквания и одобряване на предложени терени за строителство и др.
Изискваната минимална степен на завършено образование е бакалавър, с 2 години професионален опит.
Заплатата започва от 933 лева, като при определянето на сумата се отчита квалификацията и професионалния опит на кандидата.
Подборът ще се проведе на няколко етапа – по документи, с тест и интервю, а срокът за кандидатстване е 24 юни. 
17.06.2024, 08:50 часа
1202 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha