Евростат: България е на опашката в ЕС по потребление и БВП

Евростат: България е на опашката в ЕС по потребление и БВП

Българските домакинства са били с една от най-ниските възможности за потребление на стоки и услуги в рамките на Европейския съюз (ЕС) през 2023 г., показват данните на Евростат.
"Фактическото индивидуално потребление" (AIC) в страната е било с 27%. Това е под средното за ЕС или 73% от средноевропейското ниво. AIC на глава от населението, изразено в стандарти за покупателна способност (PPS), варира от 70% до 138% от средната стойност за ЕС в 27-те държави от ЕС. AIC включва всички стоки и услуги, които домакинствата използват, независимо дали са закупени и платени директно от домакинствата, от правителството или от организации с нестопанска цел. Той може да се разглежда като показател за материалното благосъстояние.
През 2023 г. в 10 държави AIC на глава от населението е над средното за ЕС. Най-високи нива са регистрирани в Люксембург (38% над средното за ЕС), Австрия и Нидерландия (и в двете страни - 17%). 
Същевременно 17 страни отчитат AIC на глава от населението под средното за Съюза. Най-ниските нива са регистрирани в Унгария (30% под средното за ЕС), България (27%), Словакия и Латвия (и двете 25%).
Люксембург и Ирландия отбелязват най-висок БВП на глава от населението. Над средните стойности са регистрирани в 11 държави. Най-висок е показателят в Люксембург (139% над средното за ЕС), Ирландия (111%) и Нидерландия (30%). В другия край на диапазона най-нисък БВП на глава от населението е регистриран в България (36% под средното за ЕС), Гърция (33%) и Латвия (29%). 

19.06.2024, 15:00 часа
365 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha