Служебното правителство закрива института за анализи на Асен Василев

Служебното правителство закрива института за анализи на Асен Василев Служебното правителство подготвя закриване на създадения само преди година Институт за анализи и прогнози към МФ. Институтът бе открит по настояване на бившия финансов министър Асен Василев с аргумента, че капацитетът на финансовото министерство за анализи не е достатъчно добър и за целта трябва да се обособи отделно звено. Сегашното ръководство на МФ обаче  счита, че това само усложнява процедурите и мястото на аналитичните специалисти е в рамките на съществуващите дирекции на МФ. Служебното правителство прави обратен завой и за Централното координационно звено за еврофондовете, което се връща обратно в МС. При Василев звеното бе преместено от МС към МФ.
И решението за създаване на института за анализи и прогнози, и това за местене на Централното координационно звено към МФ бяха критикувани при лансирането им през миналата година. Покрай създаването на института за анализи и прогнози Василев се опита мимоходом за закрие ключова дирекция в МФ - “Съдебна защита”. Дирекцията отговаря за международните арбитражни дела, за които Василев внезапно реши, че МФ не е компетентно да води. В крайна сметка закриването на дирекцията отпадна. При създаването на института от МФ се аргументираха, че досега анализите и прогнозите са се правели от недостатъчно добри анализатори с недостатъчно добри инструменти. “Инструментариумът за количествен анализ на конкретни проблеми във фискалната политика на държавата е сравнително ограничен. Най-често използваният инструмент е Ексел – най-вече за обобщение на данни. Това ограничение затруднява извличането на пълноценна информация, която съществува в данните, но изисква по-мощен софтуер, по-задълбочени аналитични методи и по-опитни анализатори”, се твърдеше тогава в мотивите. Така 22 щатни бройки от съществуващи дирекции в МФ бяха обособени като нов институт. Според сегашното ръководство на МФ обаче няма никаква необходимост анализите и прогнозите да се подготвят от отделна административна структура, защото се ползват на първо място от дирекциите на МФ и това само усложнява работните процеси. Затова институтът се закрива, а бройките се разпределят по съществуващи дирекции - 11 бройки отиват за нов отдел “Макроикономически анализи и прогнози” към дирекция “Европейски въпроси и политики”, 7 щатни бройки преминават към дирекция “Бюджет” и 4 бройки - към “Данъчна политика”. Договорите на работещите ще бъдат преуредени по нов ред.
С новото постановление ще бъде отменена и друга промяна - преместването на Централното координационно звено за еврофондовете от МС към МФ. Според служебното правителство мястото на това звено е в МС, защото то координира изпълнението на всички програми с европейско финансиране и работи с много министерства. Звеното координира и контролните органи по еврофондовете, част от които са към МФ. С тези аргументи звеното минава обратно към МС с 53 щатни бройки. Предходният кабинет Денков бе нееднократно критикуван за концентрирането на отговорности върху Асен Василев и забавянето на работата по програмите с европейско финансиране, включително плана за възстановяване и устойчивост.
23.06.2024, 16:14 часа
744 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha