Познавате ли човек в България, болен от коронавирус?