Коалиция „Либерален алианс - Има бъдеще за Враца“ издигна Борислав Банчев за кмет на Враца

Коалиция „Либерален  алианс - Има бъдеще за Враца“ издигна Борислав Банчев за кмет на Враца

Коалиция „Либерален алианс - Има бъдеще за Враца“ издигна Борислав Банчев за кмет на Враца, научи tribali.info. Бившият заместник-областен управител на Врачанска област е приел поканата на партиите в новото политическо сдружение да се кандидатира за кмет и да е водач на листата за общински съветници. Банчев вече има регистрация от ОИК и се очертава като един от сериозните претенденти в битката на 25 октомври. Като дългогодишен участник в предизборни кампании, той е един от малкото стратези в града, които знаят как се правят избори и нищо чудно това да е голямата изненада в изборната нощ.
Публикуваме пълната листа на кандидатите за общински съветници, сред които личат имената на популярни и авторитетни в своите сфери личности.

Кандидатската листа на местна Коалиция „ Либерален алианс-Има бъдеще за Враца“ за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Враца в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както следва:

1. Борислав Константинов Банчев – роден е на 26 юни 1958 г. в гр. Враца. Висше образование специалност „Икономика и банково дело”. Три мандата общински съветник, Заместник Председател на общинския съвет. Заместник областен управител на област Враца.

2. инж. Пламен Красимиров Бояджиев – Роден е на 16 май 1955 година.През 1978 г. завършва висше техническо образование – промишлено и гражданско строителство във ВНВСУ „Ген. Благой Иванов” гр. София. Началник район в Строителни войски гр. Враца. Началник самостоятелен район в ДП „СВ” гр. Враца, Директор. Управител на „Експресстроймонтаж” ООД гр. Плевен, клон Враца. Директор на ДП „СВ” София за район Враца. Директор в ГУСВ ЕАД София, клон Враца.Към момента е управител на СК Враца към ГУСВ ЕАД София, клон Враца. Има 36 години професионален опит.

3. Инж. Янко Милчов Миленков – Роден е на 9 октомври 1957 г. През 1983 г. завършва Университета по архитектура, строителство и геодезия в гр. София със специалност „Геодезия, фотограметрия и картография”. От 1983 до 1989 год. е ръководител група в „Геопланпроект” ЕАД гр. София, а от 1989 до 2000 г. става директор на клон Враца в същото предприятие. От 2000 до 2005 г. е собственик на ЕТ „Янко Миленков” гр. Враца с основен предмет на дейност „Геодезия”. От 2005 г. и в момента е геодезист в „Цеис” ЕООД, гр. Враца.

4. Инж. Георги Младенов Младенов – Роден е на 20 януари 1962 г. През 1989 г. завършва Висш минно-геоложки институт гр. София със специалност „Геология”. През 1991 год. Завършва „Маркетинг и мениджмънт” на същото място. Изпълнителен директор на няколко предприятия, съответно от 1992 до 1998 г. на „Минералсувенир” ЕООД, гр. Враца; от 1999 г. до 2003 г. на „Балканкар Дунав” ЕАД, гр. Лом; от 2003 до 2005 г. на „Пристанищен комплекс Лом” ЕАД. Към момента е организатор строителство във „Фаустина Груп” ЕООД, гр. София. Владее отлично руски и английски език .

5. Доц. Евгени Кръстев Топалски – Роден е на 9 юли 1942 г. През 1967 г. завършва висшето си образование във Висш ветеринарно-медицински институт гр. София със специалност „Ветеринарна медицина”. През 1986 год. защитава дисертация и получава звание доктор по ветеринарна медицина. През 1998 г. получава научна степен доцент. От 1974 г до 2005 г е директор на Районна ветеринарна станция гр. Враца, бил е мениджър на Нов български университет, филиал Враца; научен секретар към Селскостопанска академия. Има над 80 научни публикации. Бил е два мандата общински съветник и председател на комисия по земеделие и екология. Председател на областното ръководство на ПП „Никола Петков”.

6. Соня Ангелова Предоева – има завършено висше педагогическо образование във ВПИ „Неофит Рилски” гр. Благоевград и 40 години педагогически стаж. Първа професионална квалификация, главен учител в СОУ „ Никола Войводов“ – Враца. Има два мандата като общински съветник. Областен координатор на Партия на българските жени за област Враца. Има две дъщери и двама внука.

7. Д-р Ангел Георгиев Бонев – Роден е на 8 август 1967 г. Началник отделение „Гастроентерология” в мбал „христо Ботев” гр. Враца и управител на Медицински център „алпико” гр. Враца

8. Николай Емилов Николов – Роден на 17 януари 1986 г. в гр. Враца. Студент във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, специалност „История и география”. От 2004 г. и в момента управлява собствен бизнес.

9. Тихомир Дочев Тодоров – Роден е на 16 юни 1962 г. Треньор по спортна стрелба от 1988 до 1993 г. във Враца, има участия в европейски и световни първенства. От 1993 управлява успешен собствен бизнес.

10. Альоша Тодоров Велков – Роден е на 24 октомври 1955 г. Завършва висшето си образование във ВИФ „Георги Димитров” гр. София, специалност „Треньор по лека атлетика”. Старши учител по спорт.

11. Д-р Анжелин Кръстев Ангелов – роден е на 6 септември 1972 г. Завършва висшето си образование във висш медицински институт гр. Плевен през 1997 г. Специализира анестезиология и интензивно лечение в медицински университет гр. София. Има допълнителна квалификация „здравен мениджмънт” в стопанска академия „Д.А. Ценов” гр. Свищов. Началник отделение ОАИЛ в МБАЛ „Христо Ботев” гр. Враца

12. Светлин Николаев Герасимов. Роден е на 25 май 1984 г. През 2015 г. завършва висше образование в НБУ, специалност „Финанси”. Управлява собствен бизнес от 2005 г.

13. Д-р Чавдар Константинов Манов – Роден на 3 март 1965 г.в гр. Враца. Завършва висше образование по медицина през 1991 г. Има две специализации – „Социална медицина” и „Епидемиология" и „Здравен мениджмънт”. След завършване на образованието си работи в Регионална здравна инспекция гр. Враца, издигайки се в йерархията от лекар-ординатор през началник отдел и заместник-директор до директор от 1998 до 2008 г. От 2008 г. и в момента е началник на отдел „Медицински изследвания” в Регионална здравна инспекция гр. Враца.

14. Петър Юриев Кацарски – Роден е на 24 октомври 1988 г. през 2011 г. „Финанси и кредит” в стопанска академия „д.а.ценов” гр. Свищов, през 2013 г. завършва в магистърска програма „Банков мениджмънт”. От 2013 г. е земеделски производител. .

15. Яна Любомирова Георгиева – родена е на 29 март 1990 г. През 2013 г. завършва ЮЗУ „неофит рилски” гр. Благоевград, специалност „Авглийска филология”. Работила е като младши експерт в общинска администрация гр. Перник. В момента работи в „Нов медицински център” гр. Враца.

16. Д-р Цветанка Йорданова Тошева – Роден е на 11 ноември 1971 г. Завършва висшето си образование през 1996 г. в Медицински университет София. Ординатор в отделение „Медицинска онкология” в КОЦ – Враца ЕООД.

17. Калоян Миланов Миланов - Роден е на 15 март 1982 г. Завършва висшето си образование в СУ „Климент Охридски” гр. София, специалност „Английска филология”. Работи като мениджър маркетинг и продажби и управител. Владее английски и португалски език.

18. Валентин Петров Тодоров – Роден е на 29 април 1954 г. Завършва средното си образование в СОУ „Христо Ботев” гр. Враца. Управител на „Лидогаргони“ ЕООД – Враца.

19. Катерина Красимирова Горанова – Родена на 27 юли 1978 г. През 2002 г. завършва средното си образование в СОУ „Възраждане”, гр. Русе. Работи в „Интелигентни системи за сигурност” ООД гр. Враца със специфично оборудване и машини. Омъжена, с две деца.

20. Таня Радославова Диловска – Родена е на 26 април 1973 г. Завършва средното си образование в гр. Бяла Слатина. От 2008 г. работи като фризьор и преподавател в учебен център. Владее добре английски език.

21. Радина Иванова Апостолова-Въльовска – Родена е на 13 януари 1993 г. В момента е студентка в УНСС в специалност „Застрахователно и социално дело” в Стопанска академия „Д.А. Ценов” гр. Свищов. Владее английски език.

22. Вергиния Тодорова Цекова - Родена е на 18 февруари 1958 г. Има завършено средно специално образование в СПТУ по електронна техника „Емил Попов” гр. София. Работи като социален работник. Владее отлично руски език.

23. Д-р Димитър Тодоров Димитров – Роден на 1 ноември 1956 г. Стоматолог.

24. Адв. Светлана Любенова Каменова-Спасова - Родена е на 31 октомври 1964г. Има завършено висше юридическо образование в Нов български университет гр. София през 2004 г. От 2005 г. е вписана в регистъра на Адвокатска колегия гр. Враца.

25. Радослав Йорданов Гоцев – Роден е на 12 октомври 1972 г. в гр. Враца. Завършва средното си образование в ТМЕТ „Н.Й. Вапцаров” гр. Враца със специалност „Технология на машиностроенето”. Има собствен автосервиз от 20 години. Вещо лице на застрахователни компании.

26. Адв. Цветомир Николаев Стоев – От декември 2009 г. е вписан като адвокат в Адвокатска колегия Враца и практикуващ адвокат в адвокатско дружество „Пешковски и Карамелски”, гр. Враца. Завършен правен факултет на УНСС гр. София, специалност „Право”, през декември 2008 г. Има специализации в областта на: облигационно право, трудово право, провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки, семейно право, заповедно и изпълнително производство за удовлетворяване на вземания на физически и юридически лица. Владее английски език – писмено и говоримо, немски език на работно ниво. Семеен статус – във фактическо съпружеско съжителство с едно дете;

27. Инж. Слави Милев Димитров – роден е на 1 октомври 1974 г. Завършва Висше военно училище гр. Велико Търново. Бивш главен секретар на област Враца. Бивш началник щаб на поделението във Враца, в момента главен експерт в ИАРА.

28. Мая Цветанова Вълова – Родена е на 13 юни 1971 г. Завършва висше образование в ЮЗУ, гр. Благоевград, специалност „Мениджмънт на културата”. Собствен бизнес. Семейна, с две деца.

29. Ивайло Цеков Йончовски – Роден е на 19 май 1957 г. Завършва средното си образование в ТМЕТ „Н.Й. Вапцаров” гр. Враца със специалност, „Двигатели с вътрешно горене”. Професионален опит: работил е в атокомбинат гр. Враца, секретар на кметство в с. Мраморен, председател на частна земеделска кооперация „Златен клас”.

30. Светослав Калинов Арнаудов – Завършил „Счетоводство и контрол” в Стопанска академия „Д.А.Ценов” гр. Свищов, а след това и „Маркетинг” в УНСС гр. София. Управител на фирма „ДДД Груп – Дезинфекционна станция” ООД. Опълномощен представител на етична комисия на БАПКО; външен експерт към Агенция „Обществени поръчки” на Република България. Женен, с едно дете.

31. Георги Крумов Георгиев – Управител на ЕТ „Крумови 69” с основен предмет на дейност търговия с хранителни продукти. Осигурява работни места на 80 човека. Има две деца.

32. Пламен Ивайлов Илиев – Роден е на 8 септември 1984 г. Професионален футболист в „А“ група – „Черноморец” Бургас, „Б“ група в Криводол, Плевен и Враца. Завършва висше образование в УНСС, специалност „Икономика на туризма“. мениджър на „Ровотел Стиил“ ООД – Враца. Семеен, с едно дете.

33. Антон Ценков Димитров – Роден е на 20 юни 1953 г. Завършва техникум по месо и месни продукти, гр. София. Учил е и в Москва. Работи като техник по месо и месни продукти, консултант и фотограф.

34. Пламен Милчев Петков – Роден е на 11 юли 1985 г. През 2009 г. завършва специалност „Аграрна икономика”, а през 2010 г. и специалност „Икономика на търговията” в Стопанска академия „Д.А.Ценов” гр. Свищов. Работи като брокер на недвижими имоти.

35. Пламен Николов Георгиев – Роден е на 3 август 1957 г. Собственик на оръжеен магазин.

36. Тодор Иванов Тодоров – Завършил средното си образование в ТМЕТ „Н.Й. Вапцаров” гр. Враца със специалност, „Двигатели с вътрешно горене”. От 20 години има собствен бизнес – фирма за международен транспорт „Металтранс 2005” ЕООД. Женен, с две деца.

37. Веселин Тодоров Тодоров – Роден е на 19 март 1973 г. Управител на охранителна фирма

24.09.2015, 10:42 часа
40456 194
Коментари

23.10.2015, 09:53 часа
и квоооо

13.10.2015, 16:47 часа
хип-хип-ура

02.10.2015, 14:20 часа
ОЛЛЕ

antidps

30.09.2015, 16:47 часа
Правилното заглавие е ЕНИЧАР ИСКА ДА СТАВА КМЕТ НА ВРАЦА Останалото е дупедавщина...

29.09.2015, 16:46 часа
ЗАГУБЕНА КАУЗА!

29.09.2015, 16:26 часа
Тази коалиция май умря, преди да се роди.

29.09.2015, 12:58 часа
Банчееев, не дреми, а пара вади и по срещи се влачи, че Ники те заби, като пирон у кисело млеко.

Чичи е прав

28.09.2015, 21:46 часа
Псевдо бизнесмен! Кажи си Борко! И за акцизите и за измамите с еврофондовете! Дребен мошеник! Срам за града!Либерал е нещо друго но и то няма място е нашиия град. Искам вода, улици и инвестиции- нещо което ти не предлагаш!

Баце до Врачанка

28.09.2015, 20:39 часа
Срам!Срам е в 21-ви век да се говори с такъв изказ!Срам е в 21-ви век да се пише и плюе така!Срам е децата ни да са в чужбина, а ние като типични безделници да се дърляме, все едно утре няма да се срещнем из разкопаните и кални улици на Враца. В либарализма е бъдещето, както на Враца, така и на България. Бъдете разумни, ако не възпитани!

Българин

28.09.2015, 15:40 часа
Даааа, либерализъм е другото име на родоотстъпничество и предателство.На Банчев няма за какво да му се завижда,Банчев може само да бъде съжаляван...!
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha