Обществени поръчки за 224 млн. лв. са възложени в нарушение през 2015 г.

Обществени поръчки за 224 млн. лв. са възложени в нарушение през 2015 г. Триста и десет случая на възложени в нарушение обществени поръчки за 224 млн. лв. са открили инспекторите на Агенцията за държавна финансова инспекция при извършените от тях проверки през 2015 г. Почти при всяка втора поръчка има открити нередности, констатира отчетът на агенцията за дейността й през миналата година, който бе приет днес от Министерския съвет.
При извършени 623 финансови инспекции и проверки са открити причинени вреди на организации и лица в размер на 3.166 млн. лв., от които по време на инспекциите са предотвратени и възстановени над 1.573 млн. лв.  За установените щети са съставени 33 акта за начет срещу 51 длъжностни лица и са направени предложения за търсене на отговорност по Кодекса на труда или по общия исков ред.
През 2015 г. са проверени 1734 обществени поръчки за общо 1.68 млрд. лв. Установени са 1147 нарушения при 712 поръчки или при 41% от общия им брой, пише в отчета. При 22 на сто от поръчките нередностите са били свързани с публичността, лоялната конкуренция; равнопоставеността и дискриминация. При 19 обществени поръчки е установено, че възложителите са поставили условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите. При 25 случая са сключени анекси към договори за обществени поръчки, с които са изменяни цени, срокове за изпълнение и др., без да са били налице законови основания за това. При 19% от проверените обществени поръчки са констатирани нарушения, които имат процедурен характер – неспазване на срокове, неизпращане на информация за публикуване, пропуски при определяне, внасяне и освобождаване на гаранции на кандидатите за участие и за изпълнение на поръчки и други.
Установени са нарушения на бюджетната и финансова дисциплина за над 25.856 млн. лв., съставени са 1243 акта за установяване на административни нарушения от физически и юридически лица. По образуваните административно наказателни производства са издадени 738 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 1.924 млн. лв.
На органите на прокуратурата са изпратени 123 доклада от извършени финансови инспекции и проверки.
04.05.2016, 14:21 часа
936 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha