Акционерите на ОББ одобриха сливането със СИБАНК

Акционерите на ОББ одобриха сливането със СИБАНК Акционерите на ОББ са одобрили сливането със СИБАНК на извънредно общо събрание днес. По време на събранието са одобрени предложеният договор за вливане, както и докладът на управителния съвет на ОББ. Ще бъде увеличен капиталът на ОББ със 17 874 239 лева. Сред решенията, одобрени от общото събрание, е и промяна на адреса на управление на ОББ, който съвпада с адреса на управление на СИБАНК.
Решение със сходно съдържание, което одобрява вливането на СИБАНК в ОББ, беше взето от KBC Банк, като едноличен собственик на капитала на СИБАНК.
Двете решения ще бъдат предоставени на БНБ, която се очаква да се произнесе по пълния комплект с документи, касаещи вливането, в първите месеци на 2018 г.
След приключване на процедурата ще съществува само едно юридическо лице - Обединена българска банка, а клиентите на СИБАНК ще станат клиенти на ОББ. Дейността на СИБАНК ще се прекрати без ликвидация, като цялото й имущество ще премине към ОББ, която ще стане неин универсален правоприемник.
06.12.2017, 14:20 часа
404 0
loading...
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha