Почистиха коритата на реки във Врачанско

Почистиха коритата на реки във Врачанско Съгласно разпоредбите на Закона за водите и Закона за защита при бедствия, областният управител на Враца Малина Николова осъществява държавната политика, свързана със защитата на населението по превенция, готовност за реагиране, реагиране и възстановяване.
Във връзка с дейностите по превенция, свързани с намаляване на риска от наводнения, ежегодно със заповед на губернатора се назначава междуведомствена комисия, която има за цел да извършва обход на речните корита извън урбанизираните територии на област Враца. В резултат на проверката се изготвя програма за планово почистване на речните легла, в която се определят необходимите мерки за осигуряване на нормалния речен отток. Изпълнението на програмата за планово почистване ежегодно се включва в областния и националния план за защита при бедствия.
С постановление № 125/29.06.2018 г. на МС, на областна администрация – Враца са отпуснати средства от държавния бюджет в размер на 147 486 лева за финансиране на дейностите по плановото почистване на 13 речни участъци, намиращи се в шест общини на територията на област Враца. Програмата за планово почистване на речните легла е реализирана в обхвата от обекти за 2018 г.
На територията на община Борован са почистени 2 участъка по поречието на река Скът с обща дължина 1100 м. В община Бяла Слатина са осъществени дейности по подобряване на проводимостта на река Гостиля, в землището на с. Търнак и река Скът в землищата на Бяла Слатина и с. Комарево.
Пет са почистените речни участъци на територията на община Враца, като е осигурена проводимостта на реките Бистрешка, Въртешница, Рибине, Лева, както и на река Скът в землището на с. Голямо Пещене.
Подобрена е проводимостта на речното корито на р. Ботуня при моста на път II-101 Криводол – Бойчиновци, община Криводол, а за 600 м от коритото на река Скът извън урбанизираната територия на община Мизия е изготвен технически проект за определяне коти на водния стоеж.
На територията на община Роман е извършено почистване на долното течение на р. Курновска до вливането ѝ в река Искър.
С извършените превантивни дейности за намаляване на риска от бедствия са реализирани мерки за предотвратяване възникването на извънредни ситуации на територията на област Враца.
През настоящата 2019 година предстои да бъде внесена нова програма за планово почистване на други участъци от речните корита в извън урбанизираните територии.
12.02.2019, 16:02 часа
751 2
Коментари

баба Цоца

12.02.2019, 21:09 часа
Маани ама са прибрали некоя друга хилядарка от продажбата на дърва за огрев

Иванов

12.02.2019, 17:42 часа
да бе пак гушнаха парите демек направихме нещо стига глупости бе хора
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha