Областната епизоотична комисия във Враца проведе извънредно заседание /снимки/

Областната епизоотична комисия във Враца проведе извънредно заседание /снимки/ На извънредно заседание на Областната епизоотична комисия, заместник областният управител Мирослав Комитски представи основните изменения в приетия на второ четене Закон за ветеринарномедицинската дейност. 
Законодателните измененията са вследствие на усложнената епизоотична обстановка на територията на цяла Европа и имат за цел да гарантират здравето на животните и хората. С промените се въвеждат още национални мерки, свързани с регламентирането на изискванията към собствениците и ползвателите на животновъдни обекти. Допълват се задълженията на местната власт при констатиране на заболяване, с цел по-добра координация и своевременно предприемане на мерки за ограничаване разпространението и ликвидиране на заразата. 
Промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност касаят режима за регистрация на личните стопанства, който ще бъде облекчен и безплатен. По този начин се намалява административната тежест за гражданите, което е основен приоритет на Правителството. Отпада изискването стопаните да подават лично заявление за регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). С цел улеснение на стопаните, то ще се подава при кмета или кметския наместник, който от своя страна ще има 10-дневен срок да го предостави в ОДБХ. 
Фермерите ще трябва да спазват изискванията за идентификация на животните, опазване на здравословното им състояние, както и да документират движението от и към животновъдните обекти. За тази цел ще е необходимо да създадат и изпълняват програми за самоконтрол на болести и да спазват определени изисквания при населване на животновъдните обекти. 
Ще бъде подобрена и организацията на ветеринарномедицинското обслужване на животните на територията на дадено населено място. Въвежда се териториален принцип при сключване на договорите с регистрирани ветеринарни лекари за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози на лични стопанства и за животновъдни обекти, регистрирани по чл.137, които не са си избрали ветеринарен лекар. Директорът на ОДБХ определя населените места в съответната област, за които е необходимо ветеринарномедицинско обслужване.
„Ще се определя най-малко по един регистриран ветеринарен лекар за всяко от населените места. С цел осигуряване на биосигурност във фермите, не се позволява на регистрирани ветеринарни лекари, сключили договори за профилактика със собственици на индустриални ферми за свине и птици, да сключват такива и със собственици на лични стопанства.  Минималният брой на посещенията в обектите ще бъдат регламентирани в договорите, сключени между директора на ОДБХ и регистрираните ветеринарни лекари“, поясни още Мирослав Комитски.
Експертите от Областна дирекция „Безопасност на храните“ потвърдиха, че епизоотичната обстановка на територията на област Враца е нормална. По данни на Държавното горско стопанство във Враца, на територията му са отстреляли 157 броя диви прасета. Пробите за АЧС и трихинелоза са отрицателни. 
11.02.2020, 14:20 часа
2273 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha