Вторите проби от незаконната тръба потвърждават високите нива на замърсяване на река Юговска

Вторите проби  от незаконната тръба потвърждават високите нива на замърсяване на река Юговска Силно завишени стойности на свободни цианиди показва анализът на водните проби, взети от незаконната тръба на утаителя към хвостохранилището - Лъки 2 - 12 mg/l при норма на отпадъчни води 0,1 mg/l. Аналогични са и анализираните показатели от тръбите, отвеждащи дренажи води –  13 mg/l.
Тези стойности  още веднъж потвърждават, че незаконно заустените води са с характер на отпадъчни и са източник на замърсяване на водите в реките Юговска и Чепеларска, заяви областният управител на Пловдив Дани Каназирева по данни на Басейнова дирекция.
От направените анализи е установено, че в река Юговска, преди заустването на отпадъчните води от хвостохранилището не се открива наличие на свободни цианиди, а след заустването – тяхната концентрация превишава максимално допустимата концентрация (7 микрограма при норма 5 микрограма). 
Припомняме, е вчера при устието на река Юговска бе установена същата наднормена стойност на свободни цианиди. В пробите от всички 7 пункта по р. Чепеларска и р. Марица не са установени концентрации на свободни цианиди.
По случая с поредното замърсяване Каназирева е разговаряла и с министъра на енергетиката Теменужка Петкова, тъй като министерството е страна по концесионния договор с „Лъки Инвест“ АД и като концедент следи за изпълненията на задълженията на концесионера. Министър Теменужка Петкова е разпоредила незабавно извършване на проверка.
Припомняме, че вчера следобед бяха арестувани управителят на дружеството „Лъки Инвест“ АД и отговорникъг на хвостохранилището.
23.02.2020, 12:12 часа
292 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha