ЕК прогнозира ръст на родната икономика от 5.3% през 2021 г.

ЕК прогнозира ръст на родната икономика от 5.3% през 2021 г. Европейската комисия ревизира леко нагоре своите прогнози за икономическия спад в България през настоящата година, но вече очаква и малко по-слабо възстановяване през 2021 г.
Според летните междинни прогнози на ЕК се очаква свиване на българския БВП със 7.1% през тази година, след което да последва растеж от 5.3% през следващата година. В пролетният доклад на Комисията от месец май беше заложен икономически спад от 7.2% и растеж с 6% догодина.
За второто тримесечие на настоящата година Комисията прогнозира спад на БВП на България с 11,7% спрямо първите три месеца, когато нарасна с 0.3%, последван от слабо повишение с 0.3% през третото тримесечие и с 0.2% през последните три месеца на 2020 година.
За първото и второто тримесечия на 2021 година ЕК очаква отскок на българската икономика с по 3.3%, след което да последва слабо ускоряване на растежа до 3.4% през третото тримесечие и до 3.5% през последните три месеца.
Годишният ръст на реалния БВП спадна от 3.4% през 2019 г. до 1.2% през първото тримесечие на 2020 г. Вътрешното търсене намаля на фона на по-ниското частно потребление и свиващите се инвестиции.
Значително влошената външна среда от мат 2020 г. насам натежа върху българския износ на стоки, докато ограниченията за пътуване доведоха до рязък спад в търговията с услуги, отчита ЕК.
ЕК очаква инвестициите в нашата страна да се върнат към положителен тримесечен растеж едва през следващата година, главно заради оставащата висока несигурност.
Комисията прогнозира постепенно увеличаване на българския експорт през втората половина на годината и през 2021 година.
Като цяло се очаква реалният БВП да намалее със 7.1% през 2020 г. и след това да нарасне с 5.3% през 2021 г.
През 2021 г. се очаква инфлацията в България да остане ниска, като положителен принос ще имат от цените на храните и на услугите, прогнозира ЕК.
07.07.2020, 16:29 часа
239 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha