Депутатите одобриха правилата за избор на заместник-омбудсман

Депутатите одобриха правилата за избор на заместник-омбудсман Депутатите приеха процедурните правила за предлагането и избора на заместник-омбудсман.
Предложението за кандидат за заместник-омбудсман се прави от омбудсмана, като то се внася в писмена форма до парламентарната комисия по вероизповеданията и правата на човека. Прилагат се писменото съгласие на кандидата, неговата подробна автобиография, копие от диплома за завършено висше образование, документи, удостоверяващи опита му в сферата на правата на човека, както и писмено съгласие за проверка за принадлежност към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Преди избора се провежда изслушване на кандидата за заместник-омбудсман от ресорната комисия по правата на човека, където той отговаря на поставени от народните представители въпроси.
След изслушването кандидатурата се гласува в пленарна зала. След разисквания депутатите гласуват явно чрез компютризираната система.
Кандидатът се смята за избран, ако е получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
08.07.2020, 11:49 часа
316 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha