Само 5 % от фирмите у нас оцеляват, повечето хора опитват със собствен бизнес в областта на търговията

Само 5 % от фирмите у нас оцеляват, повечето хора опитват със собствен бизнес в областта на търговията

Само 5% от новите фирми оцеляват над 5 години, показват данните на НСИ за демографията на предприятията. Всяка година хиляди хора се опитват да стартират собствен бизнес, най-често в областта на търговията. Но малко от тях успяват да се задържат на пазара.
В страната има над 352 хил. фирми, като 11.4% от тях са новосъздадени през 2018 г., показват данните на НСИ.
През всяка от последните пет години се раждат по около 11.9% от активните предприятия. Това говори за голяма активност от страна на българите при регистрирането на фирми. За периода 2014-2018 г. най-голям дял от 41.1% имат новородените дружества в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”. Същевременно най-нисък е делът на новородените фирми в сектор „Добивна промишленост” - едва 0.1%.
Тази тенденция се запазва и през всяка от последните години, което потвърждава, че най-често хората се опитват да стартират собствен бизнес именно в търговията.
Като обикновено започват с малка фирма без наети служители. През 2018 г. без наети хора са били 27 118 от новородените дружества, следвани от тези с 1-4 души персонал - 11 719. През същата година новородените предприятията с поне 10 наети души са само 528.
От всички родени през 2017 г. предприятия 80.6% оцеляват една година по-късно, като по-стабилни са фирмите с няколко наети човека. При дружествата 5-9 служители оцелелите една година след създаването им са 88.4%.
През 2017 г. новородените фирми са 41 723, като от тях 33 613 са преживели успешно 2018 г. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектора „Финансови и застрахователни дейности” - 87.6%, а най-нисък - в сектора „Добивна промишленост” - 56.5%.
Но ако погледнем какво става 5 години след раждането на една фирма, ситуацията не е така добра. Делът на дружествата, родени през 2013 г. и все още активни 5 години по-късно, е само 5%. Най-жизнеспособни са фирмите от сектор „Транспорт, складиране и пощи”, в който 5.9% са оцелели през 5-годишния период. Най-малък е делът на оцелелите от „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”.

Всяко второ дружество е без персонал
В страната има над 352 хил. фирми, показват данните на Националния статистически институт. От тях най-голям дял имат активните дружества без наети работници. През 2018 г. техният брой е 168 848, или 47,1% от всички активни предприятия. В групата на фирмите с „1-4 наети” души попадат 37.4% от общия брой на фирмите в страната.
Най-нисък е делът на фирмите с „5-9 наети лица” - 7.2%. А в групата с „10 и повече наети лица” попадат едва 7.8% от активните предприятия в страната.
В големите предприятия с над 10 души персонал работят 69.4% от заетите в периода 2014-2018 г., показват данните на НСИ. И обратното - големият брой фирми без нает персонал формират само 6.8% от общия брой на заетите в страната.

02.08.2020, 08:55 часа
391 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha