Туристическата спалня в Лом става туристически център /снимки/

Туристическата спалня в Лом става туристически център /снимки/ Туристическата спалня в Лом ще бъде превърната в туристически център. Вчера кметът д-р Георги Гаврилов, в качеството му на председател на Управителния съвет на МИГ ЛОМ, подписа договор с Борислав Борисов – председател на УС на ТД Аспарухов хълм. Туристическото дружество е бенефициент по проект, финансиран по мярка „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 
Разработката „Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и закупуване на обзавеждане за ТД Аспарухов хълм - „Туристически  информационен център - гр. Лом” е на стойност 96 179 лв.
Чрез реализирането й ще бъде създаден туристически информационен център, в който ще се поддържа детайлна база за всички налични природни, културни, архитектурни и исторически забележителности на територията на общината. Центърът ще консултира предприемачи за създаването на възможно най-атрактивен за туристите културно-исторически продукт, ще разработва рекламни материали и ще представя Лом на регионални, национални и международни туристически борси и изложения. 
Проектното предложение е изготвено на база енергийното обследване от ДЗЗД „ДК-КОНСУЛТ“ - Плевен и инвестиционен проект, изработен от „ИСИ ОД“ ООД - Монтана. Той предвижда основен ремонт, мерки за енергийна ефективност на сградата, собственост на дружеството, и закупуване на оборудване и обзавеждане. 
През следващите 36 месеца ще се обнови покривът на сградата /163 кв. м/, фасадата /330 кв. м/, вътрешни помещения, стълбищни клетки и санитарни възли. Помислено е и за хората с увреждания - ще бъде осигурен подход и санитарен възел за инвалиди. 
02.08.2020, 12:26 часа
443 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha