При бързо плащане на глоба получаваме 20% отстъпка

При бързо плащане на глоба получаваме 20% отстъпка Цялостното обновяване на действащия от 1969 г. Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН), по което от няколко години работиха множество юристи, вече е факт. Измененията бяха обнародвани в извънреден брой на Държавен вестник и ще влязат в сила след година – от 23 декември 2021 г.
Те бяха приети окончателно от депутатите заедно с промени в Гражданския процесуален кодекс и в Наказателно-процесуалния кодекс, с които се въвежда електронното правосъдие, но тези изменения все още не са обнародвани и явно чакат указа на президента Румен Радев.
Нововъведенията в ЗАНН, които ще започнат да се прилагат след една година, са многобройни, предава "Лекс".
Една от промените, от която ще могат да се възползват най-много хора, е възможността при бързо плащане на глобата да се ползва 20% „отстъпка“ от нея. Нов чл. 79б предвижда: „В случай че нарушителят не желае да обжалва наказателното постановление в частта относно наложената глоба, може да заплати в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановление 80 на сто от нейния размер, освен ако специален закон предвижда намален размер на глобата“.
Предвиден е и друг бонус, който да стимулира хората да не обжалват актовете и наказателните постановления, а бързо да ги плащат – за всички нарушения, с изключение на тези по Закона за движение по пътищата, ще може да се сключва споразумение. „Когато със споразумението се налага административно наказание глоба – самостоятелно или с друго наказание, наказващият орган определя глобата в размер на 70 на сто от минимума или от точно определения размер, предвиден за извършеното нарушение, а когато в закона не е предвиден минимум, наказващият орган определя размера на глобата в размер, не повече от 70 на сто от половината от максимума. Другите видове административни наказания се определят по правилата на чл. 27, ал. 1-4“, предвижда ЗАНН. Тази по-ниска глоба трябва да бъде платена в 14-дневен срок, ако не го направи, споразумението отпада и се издава наказателно постановление.
Важно е да се отбележи, че след една година срокът за обжалване на наказателното постановление се увеличава от 7 на 14 дни.
В ЗАНН се въвеждат и определения за „маловажен случай“, „явно маловажен случай“ и „нарушение от същия вид от физическо лице или неизпълнение на задължение от едноличен търговец или юридическо лице към държавата или община от същия вид“.
В системата на административните наказания след година влиза и нов вид санкция – безвъзмезден труд в полза на обществото. То ще може да се налага при повторно или системно извършване на нарушение – самостоятелно или едновременно с друго наказание. Като засега е предвидено изрично само в Указа за борба с дребното хулиганство и Закона за горите.
То ще се налага от районния съд и ще е за от 40 до 200 часа годишно.
25.12.2020, 12:49 часа
301 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha