Полуразрушено бивше училище в Лом се превръща в кризисен център /снимки/

Полуразрушено бивше училище в Лом се превръща в кризисен център /снимки/ Основен ремонт на полуразрушената сграда на бившето училище „Васил Левски“ в кв. "Моминброд" и оборудването му в офис на доброволчески формирования за борба с бедствия, предвижда съвместният проект на Община Лом и Окръг Долж, Румъния, който се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България. Освен възстановяване на рушащата се и занемарена сграда, проектът включва и закупуването на багер, АТВ, водоноска и друга специализирана техника за нуждите на доброволческото формирование. Само за строително-ремонтните дейности са предвидени 195 000 евро, а за закупуването на техниката – 239 797 евро. В момента се подготвят документите за провеждането на процедура са избор на изпълнител на СМР, както и за доставка на оборудването.
Проектът „Превенция на горските пожари в Окръг Долж, Румъния и Лом, област Монтана” е на обща стойност 800 669 евро, от които 404 225 евро са за финансиране на ремонта и оборудването със специализирана техника на обекта в кв. "Моминброд", останалите са за закупуване на оборудване на доброволчески формирования в румънски общини. Проектът предвижда и обмяна на опит и съвместни учения между Инспектората по бедствени ситуации в Олтения, окръг Долж и доброволческото формирование в Лом.
С изпълнението на този проект ще бъде възстановена една рушаща се сграда и прилежащото й пространство, а Община Лом ще има доброволческо формирование за борба с бедствия. Според Закона за защита при бедствията, всяка една община трябва да има доброволно формирование, което да реагира при кризисни ситуации като наводнения, снежни бури, пожари, земетресения.
06.05.2021, 16:09 часа
624 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha