Над 11% ръст на българския износ за ЕС

Над 11% ръст на българския износ за ЕС През периода януари - март 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 11.7% спрямо същия период на 2020 г. и е в размер на 10 349.5 млн. лева., сочат данните на Националния статистически институт.
Основни търговски партньори на страната ни са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Белгия и Франция, които формират 71.2% от износа за държавите - членки на ЕС.
През март тази година износът за ЕС нараства с 29.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 733.8 млн. лева.
През първото тримесечие на 2021 г. при износа на стоки от България за ЕС най-голям ръст в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (63.6%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (42.2%). Най-голям спад пък се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (34.2%).
Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - март 2021 г. се увеличава с 11% спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 10 600.1 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция, Унгария и Нидерландия.
През март 2021 г. вносът на България от страните членки на ЕС нараства с 25.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 033.7 млн. лева.
Най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (51.1%). Спад се наблюдава единствено в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (8.9%).
Външнотърговското салдо на България с ЕС през периода януари - март 2021 г. е отрицателно и е на стойност 250.6 млн. лева.
През периода януари - април 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава със 7.7% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 7 016.9 млн. лева.
Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Северна Македония и Русия, които формират 55.9% от износа за трети страни.
През април 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 28.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 860.5 млн. лева.
Най-голям ръст в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан в секторите "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (28.6%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (27.7%). Най-голям спад пък се наблюдава в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (27.4%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (25.7%).
Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - април 2021 г. се увеличава с 15.8% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 8 969.9 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Русия, Китай и Украйна.
През април 2021 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 46.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 447.4 млн. лeвa.
Най-голямо увеличение спрямо същия период на 2020 г. е отчетено в секторите "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (26.8%) и "Разнообразни готови продукти, н.д." (19.8%). Спад се наблюдава само в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (7.6%).
Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - април 2021 г. е отрицателно и е в размер на 1 953.0 млн. лева.
През април 2021 г. външнотърговското салдо с трети страни също е отрицателно и е на стойност 586.9 млн. лева.
През периода януари - април 2021 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 21 259.6 млн. лв., което е с 16.6% повече в сравнение със същия период на 2020 година.
През април 2021 г. общият износ на стоки възлиза на 5 753.7 млн. лв. и нараства с 47.9% спрямо същия месец на предходната година. 
11.06.2021, 14:18 часа
229 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha