ОИЦ-Враца представи дейностите в областта през последните няколко години /снимки/

ОИЦ-Враца представи дейностите в областта през последните няколко години /снимки/ Днес ОИЦ-Враца представи на медиите дейностите, които изпълняваше през последните три години. Мрежата от ОИЦ ще продължи да съществува през новия програмен период, ще се изпълняват същите дейности, като ще има и нови. Центровете ще изиграят важна роля за новия подход на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021 – 2027 г., сподели ръководителят на проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център-Враца през периода 2019-2021 г.“ г-жа Силвия Ганева, която представи постигнатите резултати.
Целта на създаването на мрежата от областни информационни центрове е да помага, да разяснява различни европейски политики на кандидати и бенефициенти по програмите, финансирани от ЕСИФ: общини, представители на бизнеса, на НПО, земеделски производители, училища, културни и социални институции, граждани, безработни; обществеността; представители на медиите. С изпълнението на проекта е повишена информираността на гражданите в област Враца относно политиките на ЕС, Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България и региона. Повишен е достъпът до информация и популяризиране на възможностите, които предоставят програмите, съфинансирани от ЕСИФ в региона. Повишена е прозрачността при изпълнение и управление на програмите, съфинансирани от ЕСИФ в област Враца и е постигнато поддържане на широко обществено доверие сред заинтересованите страни в региона. Надграден е капацитетът на бенефициентите от област Враца за изпълнение на проекти, съфинансирани от ЕСИФ. Осигурена е ефективна работна среда в ОИЦ-Враца.
На пресконференцията беше представен бюлетин с добри практики от бизнеса на област Враца и справки с реално изплатени средства за региона по общини за периода 2014-2021 г.
ОИЦ-Враца благодари на всички медии за съвместната работа през годините и подчерта, че екипът разчита на добрите партньорски взаимоотношения и през следващия програмен период.
ОИЦ-Враца е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
16.12.2021, 14:29 часа
800 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha