Най-после! Обезвредиха серовъглерода от двора на "Химко" във Враца

Най-после! Обезвредиха серовъглерода от двора на "Химко" във Враца Безпроблемно приключи третият етап от обезвреждането на останалото количество серовъглерод на площадката на „Камибо“ ООД – ТП „Хименерго“ във Враца, стана ясно на проведената днес работна среща при областния управител Георги Митов.
Технологията по обезвреждането на серовъглерода, включваща третиране на цистерните по безопасен и ефективен начин е приложена при спазване на необходимите мерки за противопожарна безопасност и при извършване на съответните лабораторни анализи, докладва Емил Иванов, управител на фирмата-изпълнител „Балкан Ресурс“ ЕООД.
След извършените дейности по обезвреждане на отпадната вода от басейните, в която са се съхранявали цистерните със серовъглерод, неутрализацията на серовъглерода в цистерните и премахване на  самите цистерни, предстои окончателно унищожаване на площадката с басейните в срок до 1 месец.
На срещата присъстваха: заместник областния управител Милчо Стефанов, Николай Йорданов - директор на РИОСВ – Враца, Христо Христов - директор дирекция КПД при РИОСВ, старши инспектор Красимир Илиев - началник група ПКПД при РДПБЗН - Враца, Ивайло Тошев – главен експерт АСД, УК, ОМП и ССИ към Община Враца, Борис Методиев – консултант към „Камибо“ ЕООД, Емил Иванов - управител на фирма „Балкан Ресурс“ ЕООД, изпълняваща всички дейности по неутрализацията на серовъглерода.
Вследствие на добрата координация между организациите, взели участие в процеса, вече не съществува опасност за здравето и живота на жителите от областния център, увери  Георги Митов, като благодари на всички ангажирани страни участвали в обезвреждането на токсичния химикал и премахването на цистерните.
19.09.2022, 16:13 часа
1642 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha