КЗК откри картел за високите цени, изземва документи от офисите

КЗК откри картел за високите цени, изземва документи от офисите Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) извършва няколко внезапни проверки в офисите на дружества и техни сдружения, свързани с производството и търговията на основни хранителни стоки в страната.
Проверките са предприети в рамките на три образувани производства, с които КЗК се самосезира за установяване наличието на нарушения срещу множество участници на всички нива на дистрибуция в хранителния сектор и техни обединения, под формата на забранени споразумения или решения на сдружения на предприятия.
В рамките на постоянния мониторинг на пазарите на производство и търговия с хранителни продукти, който Комисията извършва, се наблюдава значително увеличение на цените на бързооборотните стоки, определяни като основни, което особено осезаемо засяга интересите на българските потребители, обясняват от КЗК.
От Комисията посочват като мотиви, че са извършили икономически анализ на пазарната ситуация, който "безспорно установил, че значителният ценови ръст на хранителните продукти на едро и на дребно чисто обективно не намира пазарна обосновка в разходите на производителите и другите участници във веригата за дистрибуция".
Комисията е сравнила волатилността при стойностите на основните ценообразуващи фактори за съответния период.
Комисията е преценила, че следва да установи дали не са налице допълнителни, непазарни фактори, които водят до повишаване на цената на едро и в по-голяма степен на цената на дребно на наблюдаваните хранителни стоки от първа необходимост.
Поражда се обосновано съмнение за наличието на незаконосъобразни практики от страна на основните участници на пазара, сред които несъмнено са и големите търговски вериги. В този контекст вероятността разглежданите пазарни явления да се дължат на прикрити договорки и споразумения ограничаващи конкуренцията както по хоризонтала, така и вертикални, не може да се изключи, посочват от КЗК.
Комисията ще упражни всички свои инструменти по правоприлагане и най-вече антитръстовите си правомощия.
Действията по проверката на място се извършват от служители на КЗК, със съдействието на служители на МВР, след получено съдебно разрешение от Административен съд - София област. От офисите на дружествата ще бъдат иззети копия от документи, съхранявани на хартиен носител, както и дигитални копия от документи и кореспонденция, съхранявани на електронен носител.
Предстоящият подробен анализ на събраните документи ще покаже дали са налице достатъчно доказателства за предявяване на твърдения за извършено нарушение на дружествата и техните обединения. В случай че такива бъдат предявени, ответните предприятия ще имат възможността да упражнят правото си на защита.
След приключването на процесуалните действия по преписката, КЗК ще се произнесе с окончателно решение по производството, съобщават от там.
Нарушенията, свързани с определяне на цени, било то манифестирани като споразумения или като решения на сдружения на предприятия попадат в категорията "тежки нарушения" и подлежат в изключително редки случаи на освобождаване от общата забрана по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК.
На основание чл. 101 от ЗЗК, КЗК може да освободи от имуществена санкция първото по ред предприятие, което разкрие участието си в картела и предостави доказателства, въз основа на които Комисията може да докаже нарушението. На второто и следващите по ред предприятия КЗК може да намали имуществената санкция, ако предоставят доказателство, което има съществено значение за доказване на нарушението.
21.03.2023, 13:48 часа
652 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha