Съдът отхвърли жалба на Красимир Богданов за избора на общински съветници във Враца

Съдът отхвърли жалба на Красимир Богданов за избора на общински съветници във Враца Вчера Административен съд – Враца потвърди решение на общинската избирателна комисия за определяне резултатите от проведените избори и обявяване на избраните общински съветници.
Делото бе образувано по жалба на Красимир Илиев Богданов, представляващ МК „ВМРО – БНД, НДСВ, БСД - Евролевица, Партия Консервативна България, БДФ/“.
За да постанови този резултат и след подробен анализ на представените по делото доказателства, съдът е установил, че в нито един от протоколите на 14-те СИК, подробно описани в жалбата, не е отразено особено мнение, липсват възражения или жалби, които да са относими. Протоколите за установяване на изборните резултати са подписани от всички членове на съответните секционни комисии, без особено мнение. 
В конкретния случай няма оспорване относно действителността или недействителността на някой глас от член на СИК, поради което съдът е приел, че отразеното в протокола не може да бъде оборвано с други доказателствени средства. След като в съставените протоколи на СИК няма отразени постъпили в изборния ден жалби и взети по тях решения, няма описани подадени заявления или възражения, няма забележки, няма подписи с особени мнения, логично следва изводът, че при произвеждането  на избора не са допуснати нарушения.
За постъпилите в ОИК Враца, 11 жалби и сигнали, ОИК  е постановила 9 решения, с които са оставени без уважение и 2 без разглеждане, които решения не са обжалвани.
Съдът е отбелязал и обстоятелството, че допуснати нарушения при отбелязване на преференции за даден кандидат за общински съветник, не влияе на броя на мандатите на съответната партия или коалиция, в каквато насока са наведени доводи в жалбата.
В хода на съдебното производство не са установени нарушения, чието недопускане би могло да доведе до друг краен изборен резултат. Обжалваното решение на ОИК – Враца е издадено от компетентен орган, в установената форма, същото е мотивирано, в съответствие с материалноправните разпоредби и с целта на закона, поради което съдът го е потвърдил.
Решението подлежи на касационно обжалване чрез АдмС – Враца пред ВАС – София в 7-дневен срок от съобщението до страните.
23.11.2023, 17:02 часа
769 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha