Бизнесът предвижда 10% спад на инвестициите

Бизнесът предвижда 10% спад на инвестициите Предприемачите очакват инвестициите през настоящата година да са с 9,5% по-малко в сравнение с тези, направени през 2016-а, показва проучване на Националния статистически институт, проведено сред промишлените предприятия в нашата страна през октомври 2017 година.
Най-голям относителен дял в инвестициите през настоящата година се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (39,1% от всички инвестиции в промишлената сфера), следвано от енергетичните и свързаните с водата сектори (24,0%) и производството на недълготрайни потребителски стоки (20,5%).
Бизнес анкетата на НСИ също така показва, че предприемачите очакват намаление на обема на инвестициите в промишлеността през 2018 година с 4,8% спрямо настоящата година, като около 25% от предприятията не планират разходи за придобиване на дълготрайни активи през следващата година.
И през следващата година най-голям дял от планираните инвестиции - 38,2%, се очакват при производството на стоки за междинно потребление, следвани от енергетичните и свързаните с водата сектори и производството на недълготрайни потребителски стоки - съответно с 29,6% и с 15,5%, показва проучването на НСИ.
По направление на инвестициите през 2018 година с най-голям дял се очаква да бъдат тези за увеличаване на производствения капацитет - 33,1% от общия стойностен обем на инвестициите в промишлеността. На второ място с 29,3% дял са предвидените инвестиции за заместване на износеното оборудване, следвани от тези за механизация или автоматизация на съществуващи производствени процеси и за въвеждане на нови производствени технологии - с 23,0%, и за опазване на околната среда, мерки за сигурност и други - с 14,6%.
По отношение на факторите, които биха повлияли върху решенията на мениджърите за инвестиции през следващата година, преобладават позитивните оценки на въздействие (“стимулиращо“ или “много стимулиращо“) при “търсенето на продукцията“, “финансови ресурси или очаквани печалби“ и “технически фактори“.
При групата “други фактори“, 28,3% от анкетираните посочват влиянието им като “стимулиращо“, 35,6% от тях се въздържат от оценка, а 24,2% отговарят, че факторът не оказва влияние.
14.11.2017, 14:43 часа
241 1
loading...
Коментари

Баце

14.11.2017, 22:40 часа
Инвестиции от няколко години няма. Ако не са еврофондовете и гастербайтерите Мамковината е по-потънала и от Титаник. Интересното ще бъде след 2020 г. когато еврофондовете спират. Тогава и Тиквата ще се издърпа от властта.
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha