Създадоха портал за електронно правосъдие

Създадоха портал за електронно правосъдие Порталът дава пряк достъп на гражданите и бизнеса до редица услуги, предлагани от различни институции - Министерство на правосъдието, Агенцията по вписванията, Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", Главна дирекция "Охрана" Национално бюро за правна помощ и Централен регистър на особените залози.
Гражданите ще могат да подават жалби с квалифициран електронен подпис, както и да се подават заявки за издаване на дубликати на удостоверения за юридическа правоспособност.
Автоматично ще бъдат актуализирани с последни редакции и всички текстове на нормативни актове, които правосъдното министерство има задължение да публикува в портала. Очаква се той да бъде достъпен за гражданите в началото на 2020 година след правно регламентиране на актуализирането на съдържанието му.
Порталът е разработен така, че да може да бъде използвана лесно пълната му функционалност от всички видове мобилни устройства.
Значително е подобрен и достъпа до делата на Европейския съд по правата на човека . Отделните казуси ще могат да бъдат търсени по ключова дума. След това потребителят ще може посредством линк да се запознае с оригинала на текста.
В рамките на проекта бяха проведени две двудневни обучения по едно за администриране на портала и за публикуване на съдържание в портала. 
Проектът е на стойност 485 523 лева, осигурени като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския социален фонд.
Порталът бе представен официално на пресконференция, на която присъства и зам.-министърът на правосъдието Евгени Стоянов.
02.12.2019, 15:10 часа
229 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha